28.3.11

DEFINISI AL-QURAN
BAHASA
takrif al-quran dari segi bahasa iaitu perkataan al-quran memberi maksud dengan bacaan. Lafaz al-quran ini adalah dalam bentuk masdar yang membawa maksud bacaan. Namun maksudnya ialah maf’ul yang bermaksud dibaca. Mengikut kaedah balagah, kebiasaanya disebut dalam min bab attalak almasdar ‘ala maful. Oleh itu, terdapat beberapa pendapat mengenai asal kalimah al-quran.
ULAMA PENDAPAT
PERTAMA: Al-Quran adalah sifat bagi al-quran dan bermaksud himpunan
KEDUA: Perkataan al-quran ini diambil daripada kalimah al-quran dan berbeza
KETIGA: Perkataan al-Quran diambil daripada kalimah qarana
KEEMPAT:Kalimah al-quran ini adalah dijadikan khas untuk al-quran itu sendiri.

Namun terdapat beberapa pendapat dalam memberi pengertian al-quran dari segi bahasa. “Pendapat pertama iaitu dari imam al-Syafi’i berpendapat bahawa perkataan al-quraan dieja dengan al-quran. Bukan dieja dengan ada huruh hamzah((ء. Hal ini kerana perkataan al-quran adalah perkataan yang khusus. Selain itu, terdapat juga pendapat yang kedua dari al-farra dan al-qurtubi. Mereka berpendapat bahawa perkataan al-quran ini berasal daripada perkataan al-qara’in yang memberi maksud tanda-tanda atau petunjuk. Hal ini kerana ada ayat yang membawa maksud yang sama dengan ayat-ayat yang lain. Manakala bagi huruf nun yang terdapat dalam perkataan al-qarai’in itu bukan huruf tambahan malahan itu adalah huruf yang asal. Bagi pendapat daripada al-asy’ari pula berpendapat bahawa al-quran berasal daripada perkataan qarana yang memberi maksud menggabungkan. Beliau berpendapat sedemikian kerana semua ayat dan surah dikumpulkan ke dalam satu mashaf. Selain itu juga, pengertian al-quran dari segi bahasa yang bermaksud bacaan. Perkataan itu adalah dari perkataan arab iaitu qira’ah dan memberi maksud dibaca bukan bacaan. Kita dapat melihat pada firman Allah dalam surah al-Qiyamah ayat 17-18.Maksudnya: sesungguhnya Kamilah yang berkuasa mengumpulkan al-Quran itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu). Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu.

No comments:

Post a Comment