7.2.11

TALAK BAHAGIAN 2

HUKUM TALAK


Terdapat 4 hukum talak yang perlu diketahui.

 WAJIB.

Bila talak ini kan jadi wajib? hal ini terjadi apabila terjadi sesuatu perselisihan di antara suami dan isteri sehingga tidak dapat diselamatkan atau tidak ada cara lagi yang boleh menyelamatkan rumahtangga mereka. Oleh yang demikian, pihak hakim merasakan talak sahaja dapat menyelesaikan masalah mereka ini.

SUNAT

Talak menjadi sunat pula sekiranya si suami tadi tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya. Selain itu, talak menjadi sunat sekiranya si isteri itu tidak dapat menjaga kehormatan dirinya.

HARAM

Bagi hukum talak menjadi haram pula apabila situasi isteri itu berada dalam keadaan haid atau isteri itu sedang dalam suci yang telah dicampuri.

MAKRUH

Bagi hukum makruh pula, ini adalah hukum asal bagi talak.

No comments:

Post a Comment