27.3.11

PROSES PENCERAIAN BERDASARKAN MAHKAMAH SYARIAH

Menurut Mahkamah Syariah, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilakukan sebelum pencaraian berlaku. Oleh itu, suami atau isteri perlu menyerahkan tuntutan untuk penceraian kepada mahkamah. Semasa membuat tuntutan itu perlu memiliki beberapa akaun mengenai butir-butir perkahwinan , nama, umur dan jantina anak sekiranya ada daripada hasil perkahwinan mereka.
Selepas itu, mahkamah akan membuat satu surat sama bersama satu salinan permohonan itu. Surat ini adalah untuk mengarahkan pihak yang satu lagi supaya hadir ke mahkamah untuk menyiasat antara pihak itu setuju atau tidak mengenai penceraian itu. Sekiranya sakah satu pihak tidak setuju dan mahkamah telah menyiasat bahawa perkahwinan mereka tidak boleh diselamatkan. Oleh yang demikian, pihak mahkamah akan menasihatkan suami supaya melafazkan talak satu di hadapan mahkamah.

Kemudian, mahkamah akan merekod perkara talak itu dan menghantar salinan yang telah disahkan kepada Pendaftar dan Ketua Pendaftaran untuk didaftarkan. Prosedur yang seterusnya dalam proses penceraian mengikut mahkamah syariah ialah mahkamah akan menguruskan dalam pelantikan Jawantankuasa Pendamai daripada Pegawai Agama sebagai pengerusi dan merujuk kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Hal ini berlaku kerana ada satu pihak yang tidak setuju dan mahkamah berpendapat bahawa mereka ada keberangkalian yang munasabah untuk mereka berdamai.
Semasa dalam jawatankuasa pendamai ini hanya terdapat lima orang dalam perbincangan itu iaitu seorang pengerusi, plentif,defenden dan plentif dan defenden dewakili setiap seorang dengan satu wakil. Sepanjang perbincangan ini hanya dalam tempoh enam bulan untuk menentukan sama ada pasangan ini akan rujuk atau cerai. Namun perkara ini masih tidak dapat diselesaikan dalam tempoh itu, pengerusi akan menulis surat kepada mahkamah bagi lelaki melafazkan talak.

No comments:

Post a Comment