22.5.11

PERBUATAN YANG DIKIRA NUSYUZ

Assalamualaikum.

Terdapat beberapa perbuatan yang membolehkan seseorang isteri itu dikira nusyuz.

1) Isteri yang keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya atas sebab mustahak.

2) Isteri yang tidak mahu melayan kehendak suaminya tanpa alasan seperti uzur.

3) Tida patuh kepada larangan suaminya seperti isteri membawa masuk lelaki yang tidak disukai oleh suaminya.

4) Ingkar perintah suami berlandaskan hukum syara'

No comments:

Post a Comment