29.6.11

KITA DIGALAKKAN UNTUK BERFIKIR



Dari Nabi s.a.w, sabdanya: "Fikirkanlah mengenai segala apa jua (yang diciptakan Allah), tetapi janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah….."

Ibn Abbas r.a

No comments:

Post a Comment