14.8.11

IMAM AS-SYAFIE v1

RIWAYAT HIDUP IMAM AS-SYAFIE
Nama sebenarnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Beliau digelar "As-Syafie" sempena nama datuknya, Syafie bin Saib. Imam Al-Syafie dilahirkan pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767
Masihi di Ghazzah, Palestin. Beliau berasal dari keturunan Rasulullah s.a.w. pada sebelah datuknya,Abdul Manaf. Imam as-Syafie adalah seorang imam mazhab yang empat, iaitu pengasas "Mazhab
Syafie". Imam as-Syafie meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah bersamaan dengan 820 Masihi ketika berusia 54 tahun dan dikebumikan di Arafah, Mesir.

No comments:

Post a Comment